Konvertera 1 oz, uns till 1 dag, dekagram av MCDONALD'S, Hot MUSTARD SAU