Konvertera 1 junior 6 oz. kopp till 1 medium 16 oz. kopp WENDY'S,FROSTY DAIRY DSSRT