Konvertera 1 föremål 6,42 oz till 1 portion 100 g, gram MCDONALD'S,HOT CARAMEL SUNDAE