Konvertera 1 föremål 6,42 oz till 1 kg, kilo MCDONALD'S,HOT CARAMEL SUNDAE