Konvertera ∅ 1 cm till ∅ 1 mm - ring in en centimeter i diameter. till ∅ en millimeter cirklar