Kikärtsmjöl 100g till g prot. omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.