Jasmine Rice tolä till g omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.