I markbyggnad på delad trädgårdsbakgård med betongblock