Hirsmjöl msk till g kolhydratomvandlare för kulinarisk undervisning och kost.