Guld 20 gram till karat (renhet av guld) av guld omvandlare