Cream Of Tartar 100g till kopp Au. omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.