Pulveriserat sockerkopp oss till tsk omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.