Förkortning msk till g omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.