Förkortning kg - kilo till L-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.