Förkortning g till kg - kilo omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.