Förkortning 100g till pt omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.