Förkortning 100g till oz omvandlare för kulinarisk undervisning och diet.