Smörbägare oss till g-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.