Brunt rismjöl kopp till g-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.