Brunt basmatiris oz till tolä omvandlare för kulinarisk undervisning och diet.