Brunt basmatiris 100g till msk omvandlare för kulinarisk undervisning och diet.