Bordssalt tsk till ml omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.