Bordssalt tsk till mg omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.