Bordssalt mg till tsk omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.