Bordssalt mg - Na till g-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.