Bordssalt mg till msk omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.