Bordssalt mg till L-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.