Bordssalt mg till g omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.