Bordssalt L till ds omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.