Bordssalt kg - kilo till gr omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.