Björk Xylitol gal till oz omvandlare för kulinarisk undervisning och diet.