Arborio Rice qt till L-omvandlare för kulinarisk undervisning och diet.