All Purpose Flour (APF) tsk till kJ-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.