All Purpose Flour (APF) si - mtr. kopp till g-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.