All Purpose Flour (APF) msk till g kolhydratomvandlare för kulinarisk undervisning och kost.