00 Mjöltyp msk till Cal-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.