00 Mjöl Typ lb till g omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.