00 Mjöl Typ L till g omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.