00 Mjöl Typ g till ml omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.