00 Mjöl Typ g till g prot. omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.