Återvunnet lertegel som används för att bygga pizzaugn