Återanvändning av bärgade tegelstenar. Bygga ytterväggar med återvunnet material